Betonimursketta tien pohjaksi

Metsäautotien rakentaminen Mäntsälä