BETONIMURSKETTA

Gles Rock betonimursketta teollisuustonttien ja teiden pohjarakentamiseen ja tasaukseen

GLES ROCK Betonimurske

0-45 mm, 0-90 mm CE

 Betonimurskeellamme on CE-merkintä 0-90mm tuotteelle.

Tuotteemme tulee suoraan massiivipurkutyömailtamme tai tuotetta on aina varastoituna Gles Rock -murskeen tuotantolaitoksilla, jotka sijaitsevat Mäntsälässä ja Lahdessa.

Päätoiminta-alueemme on Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Betonimurskeen käyttö

Betonimurskeen käyttö on ekologista, vaivatonta ja turvallista. Käyttö on kestävän kehityksen kannalta hyvä asia ja lisäksi
sen ansiosta neitseellistä kiviainesta säästyy louhinnalta.

Betonimurskeen käyttö tarvitsee ilmoituksen Ely-keskukseen tai kunnan ympäristöviranomaiselle.

BETONIMURSKEEN HYÖDYNTÄMINEN

maarakentamisessa

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 591/2006). MARA-asetusta sovelletaan mm. betonimurskeeseen, joten sen hyödyntäminen on mahdollista esimerkiksi teiden ja pysäköintialueiden rakentamisessa sekä teollisuustonttien ja lentoliikenteen alueiden varastointikenttien tekemisessä.

Lue lisää

BETONIN MURSKAUS

Gles hoitaa purkubetonin murskauksen murskaukseen suunnitellulla laitteistolla. Isoin mobiilimurskain meillä on Keestrack Giove leukamurskain. Murskaamme betonia myös murskakauhoilla, joista meillä on mallit VTN FB 300 ja VTN FB 500. Lisäksi kalustostamme löytyy hihnakuljetin, joka kuljettaa murskatun betonin 15 metrin päähän. Hihnakuljettimessamme on lisäksi magneetti, joka poimii viimeiset metallin palaset, jotka ovat päässeet murskaimen magneetin ohitse. Lisäksi murskaamme betonia Ecomeca kauhamurskaimella.

BETONIN PULVEROINTI JA PIIKKAUS

Betonin pulverointia suoritamme VTN FP 40, FP 24 ja FP 18 -pulveroitsijoilla. Betonin piikkausvasaroita meiltä löytyy 500 kg – 4 tonnin painoisiin vasaroihin.

 

GLES ROCK URAKOINTI

Metsäautotiet, teollisuusalueet, meluvallit, näkösuojat

Rakennamme metsäautotiet, yksityistiet, teollisuustontit, parkkipaikat, meluvallit, penkereet ja näkösuojat avaimet käteen pakettina aina suunnittelusta metsän raivaukseen. Käytämme urakoinneissa pääosin Gles Rock -betonimursketta.


GLES OY

Ota yhteyttä

Janne Kuulasvuo
p. 050 2400
janne.kuulasvuo (at) gles.fi