Käyttökohteet
page

Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 591/2006). MARA-asetusta sovelletaan mm. betonimurskeeseen, joten sen hyödyntäminen on mahdollista esimerkiksi teiden ja pysäköintialueiden rakentamisessa sekä teollisuustonttien ja lentoliikenteen alueiden varastointikenttien tekemisessä. Lue lisää … Read More

Murskelaadut
page

Betonimurskeellamme on CE-merkintä 0-90mm tuotteelle.

Seulontapalvelut
page

Jätepitoisen maa-aineksen seulonta ja kierrätys Jätepitoisen maa-aineksen ja purkujätteen seulonta voidaan suorittaa heti työmaalla. Näin säästetään kuljetuskustannuksissa ja jätteenkäsittelymaksuissa, kun ainoastaan seulottu jäte viedään kaatopaikalle. Seulonta on fiksu, ekologinen ja kannattava ratkaisu maa-aineksen ja rakennuspurkujätteen kierrättämiseen. Seulontaa voidaan käyttää mm. … Read More

Murskauspalvelut
page

Hoidamme betonin murskauksen murskaukseen suunnitellulla laitteistolla. Käytössämme on sekä leukamurskain että iskupalkkimurskain. Murskaamme betonia myös murskakauhoilla, joista meillä on mallit VTN FB 300 ja VTN FB 500. Murskaamme betonia myös Ecomeca kauhamurskaimella.

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa
page

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa pyritään edistämään lainsäädännön avulla (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa eli ns. MARA-asetus 591/2006). Eräiden jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa tiettyjen edellytysten täyttyessä. Asiasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Eräiden … Read More

Gles Rock Betonimurske
page

GLES ROCK Betonimurske 0-45 mm, 0-90 mm CE  Betonimurskeellamme on CE-merkintä 0-90mm tuotteelle. Tuotteemme tulee suoraan massiivipurkutyömailtamme tai tuotetta on aina varastoituna Gles Rock -murskeen tuotantolaitoksilla, jotka sijaitsevat Mäntsälässä ja Lahdessa. Päätoiminta-alueemme on Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Betonimurskeen käyttö Betonimurskeen … Read More